closebig

Jak to funguje?

Stěžovat si

Podejte svou stížnost ve čtyřech jednoduchých krocích a ve svém jazyce. Nemusíte se obávat jazykové bariéry.

Vyjednávat

Vyjednáván se odehrává na on-line platformě Youstice a zabere skutečně jen chvilku. V případě, že se s obchodníkem nedohodnete, zkuste svůj spor postoupit a rozhodnutí o sporu poskytne třetí, neutrální strana.

Vyřešit

Poté co je spor rozhodnut, budeme sledovat, zda byl jeho výsledek vykonán. Youstice nebude poskytovat služby takovým obchodníkům, kteří nebudou rozhodnutí uzavřená vzájemnou dohodou ve sporu či nařízená třetí stranou důsledně realizovat.

98%
Vykonaná rozhodnutí

Naše záruka spokojenosti

Pokud chce být prodejce součástí systému Youstice, musí nejméně 80 % ze všech sporů uzavřít dohodou se zákazníkem a zároveň vykonat nejméně 98 % výsledků sporů, ať už jich bylo dosaženo dohodou anebo rozhodnutím vydaným třetí stranou.

closebig

Než začnete, pročtěte si prosím podmínky prodejce.

1.

Zásady vracení zboží

Our return policy is very flexible. Please note that you CAN return the goods within 100 days from purchase! That's something, isn't it?! 

  1. V čem je váš problém?
  2. Podrobnosti o problému
  3. Co požadujete?
  4. Přehled & Registrace

V čem je váš problém?

Nebylo doručeno

Nebylo doručeno

Služba nebo zboží nebyly doručeny.
Prodejce je povinen doručit objednané zboží nebo službu v dohodnutém termínu dodání. Pokud nebyl předem žádný termín dohodnut či určen prodejcem, služba nebo zboží by měly být doručeny v přiměřené lhůtě v souladu s běžnou praxí v oboru, nebo do 30 dnů.
Více informací
Méně informací
Více informací
Méně informací
Bylo doručeno pozdě

Bylo doručeno pozdě

Služba nebo zboží byly doručeny pozdě
Prodejce je povinen doručit objednané zboží nebo službu v dohodnutém době. Za ten se považuje jednak dohodnutý termín, jednak termín předcházející tomuto datu. Pokud nebyl dohodnut, ani prodejce nestanovil přesný čas doručení, zboží nebo služba by měla být doručena v přiměřené lhůtě v souladu s běžnou praxí v oboru, anebo jinak do 30 dnů.
Více informací
Méně informací
Více informací
Méně informací
Poškozené nebo s vadou

Poškozené nebo s vadou

Zboží nebo službu jsem obdržel poškozené nebo vadné.
Prodejce musí doručit zboží nebo dodat služby, které nejsou vadné nebo poškozené, a které jsou v souladu s popisem.
Více informací
Méně informací
Více informací
Méně informací
Problém s platbou

Problém s platbou

Problém s placením nebo transakcí.
Prodejce má právo na dohodnutou cenu, ale nemůže účtovat víc, než bylo dohodnuto. Pokud zákazník provede nákup s prodejcem, který se nachází v jiné zemi a používá jinou měnu, pak kolísání směnného kurzu může změnit konečnou cenu zboží či služby. Toto riziko nese zákazník, s výjimkou případu, kdy byly ceny uvedeny a fakturovány v měně, která se používá v zemi zákazníka.
Více informací
Méně informací
Více informací
Méně informací
Jiné, než bylo popsáno

Jiné, než bylo popsáno

Obdržel(a) jsem jiné zboží nebo službu než tu, kterou jsem si objednal(a).
Prodejce musí dodat zboží nebo poskytnout služby v množství a kvalitě, které odpovídají jejich popisu v kupní smlouvě.
Více informací
Méně informací
Více informací
Méně informací
Zpětná vazba na obchod nebo zaměstnance

Zpětná vazba na obchod nebo zaměstnance

Chci poskytnout komentář týkající se obchodu či personálu
Uveďte prosím své zkušenosti s obchodem, který jste navštívil(a), nebo s jeho zaměstnanci.
Více informací
Méně informací
Více informací
Méně informací
Jiné

Jiné

Mám jiné téma či problém.
Vrácení zboží

Vrácení zboží

Rád bych uplatnil své právo odstoupit od smlouvy a vrátit zakoupené zboží.
Zákazníci nakupující zboží elektronicky mají právo ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží vrátit v originálním balení, nepoškozené a bez jakýchkoliv známek používání/poškození, spolu s vyplněným formulářem (jeho podoba se může u jednotlivých prodávajících lišit)
Více informací
Méně informací
Více informací
Méně informací

Next Request Execution Mode :