closebig

Ako to funguje?

Podajte podnet

Podajte svoj podnet v 4 jednoduchých krokoch, vo vlastnom jazyku. Nemusíte sa znepokojovať jazykovými bariérami.

Diskutujte o riešení

Diskusia prebieha priamo v Youstice online platforme a vyžaduje len niekoľko kliknutí.

Nájdite spoločné riešenie

Po dosiahnutí dohody budeme na prípad dohliadať aby sme sa uistili, že finálna dohoda bude zrealizovaná.

  1. Aký podnet chcete nahlásiť?
  2. Detaily prípadu
  3. Aké riešenie navrhujete?
  4. Zhrnutie a registrácia

Aký podnet chcete nahlásiť?

Meškanie

Meškanie

Môj spoj mal meškanie.
Poskytovateľ služby musí zabezpečiť včasné príchody a odchody v súlade s platným cestovným poriadkom.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Zmeškaný spoj

Zmeškaný spoj

Zmeškal som svoj spoj alebo nadväzujúci spoj kvôli chybe prepravnej spoločnosti.
Poskytovateľ musí dodržiavať platný časový harmonogram odchodov a príchodov.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Odopretý nástup

Odopretý nástup

Bol mi odopretý nástup do vlaku.
Poskytovateľ služby musí zabezpečiť, že nástup prebehne v súlade s časovým harmonogramom a pravidlami nástupu.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Zrušený spoj

Zrušený spoj

Môj spoj bol zrušený napriek tomu, že odchod bol vopred riadne naplánovaný a ohlásený.
Poskytovateľ musí zaistiť, aby bola doprava dostupná v súlade so zverejneným časovým harmonogramom.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Nedostatočná starostlivosť

Nedostatočná starostlivosť

Nebola mi poskytnutá adekvátna starostlivosť.
Poskytovateľ musí v prípade meškania zabezpečiť predpísanú starostlivosť, ktorá je v súlade s miestnymi reguláciami.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Problém s batožinou

Problém s batožinou

Moja batožina sa stratila, bola doručená neskoro alebo bola poškodená.
Poskytovateľ služby musí venovať náležitú starostlivosť batožine zákazníka.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

Pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

Nebola mi poskytnutá adekvátna pomoc.
Poskytovateľ musí osobám so zdravotným postihnutím zabezpečiť plnohodnotný prístup do dopravného prostriedku a poskytnúť im adekvátnu pomoc.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Poskytnutá služba bola neúplná alebo nedostatočná

Poskytnutá služba bola neúplná alebo nedostatočná

Bola mi poskytnutá neúplná alebo nedostatočná služba.
Poskytovateľ musí poskytovať služby, ktoré sú úplné a zhodujú sa so svojim popisom.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Nesprávne informácie

Nesprávne informácie

Informácie o doprave, ktoré som dostal boli nesprávne alebo neúplné.
Poskytovateľ nesmie o svojich prepravných službách poskytovať nesprávne alebo neúplné informácie.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Problém s platbou

Problém s platbou

Vyskytol sa problém s poplatkom alebo transakciou.
Poskytovateľ služieb má právo na dohodnutú cenu, ale nesmie účtovať viac ako dohodnutú cenu. Ak zákazník nakupuje u poskytovateľa služieb, ktorý sídli v krajine s inou menou, kolísanie meny môže ovplyvniť koncovú cenu produktu či služby. Toto sa deje na zákazníkove riziko, pokiaľ neboli ceny na faktúre presne uvedené v mene používanej v krajine zákazníka.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Iné

Iné

Chcem nahlásiť iný podnet.
Dostupnosť cestovných lístkov

Dostupnosť cestovných lístkov

Chcem podať podnet súvisiaci s dostupnosťou cestovných lístkov.
Poskytovateľ musí umožniť zákazníkom zakúpiť si lístky za hotovosť alebo online.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Starostlivosť o zákazníka

Starostlivosť o zákazníka

Chcem podať podnet týkajúci sa správania zamestnancov alebo inej súčasti služieb starostlivosti o zákazníka.
Poskytnuté informácie

Poskytnuté informácie

Môj podnet súvisí s informáciami, ktoré mi boli poskytnuté.
Spätná väzba

Spätná väzba

Chcem dať spätnú väzbu na predajné miesto alebo zamestnancov.

Next Request Execution Mode :